SPIRIT Slovenija

Priročnik za izumiteljePriročnik vas bo vodil skozi ključne faze pri spreminjanju izuma v tržni proizvod. Z drugimi besedami bi lahko rekli tudi skozi ključne faze pri spreminjanju ideje v podjetje, če pojem izuma opredelimo širše in vanj vključimo tudi nove postopke, poslovne metode, socialne stike itd.

Čeprav so izum vedno povezovali z izdelanimi proizvodi danes razumemo, da nova blaginja nastaja najprej iz novega znanja ali iz novega načina uporabe že obstoječega znanja.

Zaščita intelektualne lastnine je seveda zelo pomembna, vendar razlogi, zakaj izum ne postane uspešen, tičijo drugje. Na primer: Registracija patenta za proizvod za katerega bo povpraševanje na trgu majhno ali če je njegova oblika nefunkcionalna ali če se ga ne more izdelati znotraj razumnih stroškovnih okvirjev, je nesmiselna. Ta priročnik vam bo pomagal, da se izognete najbolj pogostim napakam, ki so povezane z izumi.       

Najpomembnejše vodilo za doseganje uspeha je: Ves čas zmanjšujte tveganje in nadzorujte stroške! Vsako poslovno naložbo spremlja tveganje, vendar so izumi povezani s še večjim tveganjem, zato je pomembno, da predvsem na začetku nadzorujete stroške in vas navdušenje ne zanese preveč, saj uspešnosti ni mogoče zagotoviti niti s temeljitimi raziskavami trga.

Vir: Prevedeno in povzeto po Inventors' Handbook, Evropski patentni urad (EPO).